Sønderho

Sønderho Borgerforening


Borgerforeningen startede i 1986 og dens formål er at styrke Sønderho som et levende, aktivt samfund. Se vedtægter for foreningen.

Medlemstallet februar 2019: 400, heraf 150 udenfor øen.

Kontingent: Enlige: 150 kr. - Par: 200 kr.


Borgerforeningen udgiver "Sønderho-Nyt" 4 gange om året.

Bestyrelsen:

Formand
Merete Engsted tlf: 7516 4206
Næstformand
Kirsten Nielsen tlf: 3051 5630 
Sekretær
Ide Hansted tlf: 6160 2550
Kasserer
Lone Kromann Brinch tlf: 2326 7183
Webmaster
Niels Oesten tlf: 3025 1429
Bestyrelsesmedlem
Lars Nielsen tlf: 7516 4455
Bestyrelsesmedlem
Margit Lund tlf: 7516 1446

Suppleanter:
Hans Fischer tlf: 7516 4182
Bente Hoel tlf: 7516 4472

Arbejdet foregår i grupper, der starter, når der er behov for det og nedlægges, når arbejdet er færdigt.

Følgende grupper er lige nu aktive:

Bladgruppen: Udgiver "Sønderho-Nyt" 4 gange årligt.
Kontaktperson: Merete Engsted, tlf. 7516 4206

Markedsgruppen: Afholder søndagsmarkeder i sommerperioden.
Kontaktperson: Jørgen Jakobsen, tlf. 2179 2087

Erhvervsgruppen: Her er Sønderhos erhvervsliv repræsenteret.
Kontaktperson: Steen Gleerup, tlf. 2345 4084

Sønderho Klubben: Er forbeholdt de børn, der endnu ikke går i skole
Kontaktperson: Helen Dörte Mähler, tlf. 2770 1466
Vikar indtil sommerferien: Karen Segall, tlf. 5129 8242

Yoga, gymnastik og badminton-gruppen: Herigennem kan man leje baner. Kontaktperson: Laila Toft, tlf. 4640 0419

Motionsrumsgruppen: Varetager og administrerer motionsrummet.
Kontaktperson: Ide Hansted, tlf. 6160 2550

Seniormotion er forbeholdt mænd over 50. Foregår på Skolen, og her kan man én gang i ugen motionere og spille kort og/eller billard.
Kontaktperson: Niels-Erik Engsted, tlf. 7516 4206

Cykel lauget: Tilbyder transportmulighed for gangbesværede rundt i Sønderho og byens omgivelser.
Kontaktperson: Lars Nielsen, tlf. 7516 4455

Pers Awten-gruppen: Arrangerer "Pers Awten", den 21. februar hvert år med fakkeltog fra Kalvekrog til Børsen, hvor vi fejrer lysets tilbagekomst og forårets snarlige komme og tager varsler om vejret, med tale, sang og kaffepunch.
Kontaktperson: Pt. ingen arrangør.

Sankt Hans-gruppen: Arrangerer Sankt Hans aften
den 23. juni hvert år ved Kalvekrog med bål,
snobrød til børnene m.m.
Kontaktperson: Birte Fischer, tlf. 26748225

Høne-gruppen: 
Sang hver 1. tirsdag i måneden på Sønderho Skole.
Kontaktperson: Laila Toft, tlf. 4640 0419

Strik hver torsdag eftermiddag kl. 14-16 i fællesrummet på Sognegården. Kontaktperson: Lone Kromann Brinch, tlf. 2326 7183

Grupper der er fortsat som foreninger:

Børnehuset "Bakskuld"
Sønderho Antenneforening
Sønderho Havn
Kontakt
Kontaktinformation:

Niels Oesten, webmaster
Sønderho Borgerforening
Digevej 2, Sønderho
6720 Fanø