Sønderho Motion finder man ved siden af brandstationen.

Medlemskab:

Abonnement i 3 måneder er 300 kr.
Abonnement i 6 måneder er 500 kr.
Abonnement i 1 år er 800 kr.

Et husstands abonnement koster 800 kr. + 400 kr. 

Gæst i følge med et medlem 30 kr., som kommes i postkassen i rummet.

Nøglebrik inkl. depositum er 60 kr. Brikken er personlig.

Brugen af maskinerne er på eget ansvar.

Foreningen:

Sønderho Motion er en del af Sønderho Borgerforening. Sønderho Motion er således ikke en selvstændig forening, men har særskilt økonomi, regnskab og administration.

Arbejdsgruppen omkring Sønderho Motion:
 • Ide Hansted  tlf. 61 60 25 50
 • Edel Palle  tlf. 29 92 93 71
 • Annemarie Ohn  tlf. 25 85 49 95
 • Dorthe Schwartz  tlf. 23 27 34 10
Medlemsregistrering, betaling og låsebrikker:

Edel Palle

Kasserer: 

Dorthe Schwartz

Åbningstider:

Hver dag 6:00 til 22:00

Ordensreglement for brug af motionsrummet:
 • Brug af motionsrummer kræver gyldigt medlemskab af Sønderho Motion. 
 • Alle over 16 år kan tegne medlemskab.
 • Børn har ikke adgang til rummet.
 • Det udleverede nøglekort er personligt, og må ikke udlånes til anden person. Konstateres misbrug vil nøglekortet blive spærret.
 • Der må ikke indtages medbragt mad i motionsrummet, dog er det tilladt at medbringe en drikkedunk.
 • Der må ikke indtages alkohol, euforiserende stoffer eller anabolske steroider i rummet.
 • Der skal anvendes indendørs fodtøj.
 • Maskiner afsprittes efter brug.
 • Medbring et håndklæde
Fejl og mangler noteres i den fremlagte bog.

Overtrædes ordensreglementet har arbejdsgruppen ret til at suspendere nøglekortet.